Za stvaralaštvo do 2011. kliknite ovdje

– »Život izdanka«


»Život izdanka«, Galerija »AZ« HKZ - Hrvatsko Slovo, Zagreb , 2017/2018.Isklijat će mladica iz panja
            Jišajeva,
            izdanak će izbiti
             iz njegova korijena.
            Na njemu će duh Jahvin počivati,
               duh mudrosti i umnosti,
               duh savjeta i jakosti,
                duh znanja i straha Gospodnjeg,
                                            Izaija 11, 1-2

Navedeni tekst iz Biblije, iz knjige proroka Izaije slikar Marijan Jakubin priklanja svom vjerskom uvjerenju i umjetničkom nadahnuću uzimajući ga kao moto izložbe, te želeći slijedom slika apstraktnog karaktera pod nazivom „Život izdanka“ naznačiti put i način dolaska Spasitelja, oblikujući sadržaj djela vitalitetom forma s promišljenim gradivnim elementima. Izaija spominje Jišaja (Jeseovo stablo), oca Davidova, pretka Kristova. Isus je najavljen mladicom, od Jakubina doživljenim izdankom uklopljenim slikarskom dinamikom u tematiku svojevrsnog poliptiha. Likovne značajke jedna su od sastavnica u ukupnosti dojma, u rastu duhovnosti motiva, u najavi Božjeg dolaska i prisutnosti na zemlji. Jakubin na temu Božića, u užem i širem smislu, odgovara bez ikonografske doslovnosti, figurativnosti bilo koje stilske odrednice, već organičkim oblicima i onima približenih znaku polazi od jezgre života, od i do svetosti same. Zanimljiva je geneza izložbe, preobrazba ishodišne slike varijacijama na temu, s bogatstvom različitog u srodnom (na prvom koraku i identičnom). A i sama datacija slika je neobična, 1974. – 2017. Razlog leži u činjenici što je čitav ciklus nastao na potki grafike „Izdanak“ od prije četrdesetak godina, a koja je nudila mogućnost kreativne nadogradnje. Jakubin logično povezuje nova zanimljiva likovna htijenja sa sintezom svojih ranijih stvaralačkih faza. U slikarskim ciklusima konstantno propitkuje pitanja ishodišta, postojanja, smisla, upućenosti, opredmećujući tvarnost slike slojevitošću partikula, prividnim nemirom u skladu linija i čitkim ravnim crtovljem definiranih svjetlom. Karakter tkiva slikarske površine ima i simboličnu konotaciju u izjednačavanju pokretljivosti likovne zbilje sa snagom duhovne ljepote, uzdignućima do veličajnosti transcendentalnog. Također kumuliranošću svjetla u linijama okruženih godovima boje govori se o sjaju svetosti. Ranije samosvojne Jakubinove faze „Gen“,“Nazočnost bijele crte i nazočnost svjetla“,“Meditacije“, „Trag geste“,  „Mistika življenja“, pa i „Pjesma stvorova“ osjećaju se u poetičnosti svih djela na izložbi. Ne radi pretjerane liričnosti već slutnje meditativnosti. I radosti koja iz nje proizlazi. A razina likovne uzbudljivosti ne ovisi o manje – više sretnom adiranju pojedinih oblikovnih „citata“, već nalaženju nutarnje mjere dodira gdje i različitost ekspresivnog krika i pritajene tišine stvara sadržajno jedinstvo. A silueta likovne dotjeranosti i asocijativne otvorenosti okružuje plohe u nizu grafičkih listova, s razložnim mijenama stupnjeva kolorističke uzbudljivosti. Jakubin gibljivim silnicama forme čitavoj površini potenciranoj nitima razigrava oblikovnu zvučnost glavnice slike, ulazeći „motivom“ u prostor vertikalnog uzleta, uravnotežujući kromatsku puninu i  aktivitet bjeline. Slikarske gradacije, znakoviti impulsi od izvornog vremena betlehemskog svjetla dijalog su Staroga i Novoga zavjeta, produžen do današnjih dana. Marijan Jakubin originalnim pristupom daje novu dimenziju prizorima sakralne tematike, dajući joj ozračje suvremenog izraza, no istovremeno ne rušeći vezu s tradicijom. Jer, konačno, tekst je iz Biblije vodilja je izložbe.

Stanko Špoljarić
      Izdanak, 1974.
                       
                                    Izlazak svjetla                                                         Gibanje svjetlosti


Protok vremena i odsjaj svemira u Izdanku                        
                               Prihvaćanje patnje                                                             Kiša svjetlosti


                        
                                 Mistika prožimanja                                                          Prihvaćanje križa